lider5_0.png

1.0

Kendine

LİDERLİK

Dünya'nın, Covid-19 ile birlikte zorlu bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiş olması, uzunca bir süredir hayatımızda olan ve titizlikle ele aldığımız "öğrenen organizasyon" kavramının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Covid-19'dan önce, yalnızca öğrenen organizasyonlar rekabetle başa çıkabilir diyorduk, şimdi ise şöyle demeliyiz: yalnızca öğrenen organizasyonlar hayatta kalabilir.

Bu gerçekten yola çıkarak hazırlamış olduğumuz Yaşayarak Öğrenme programlarımızın ana hedefi; müşterilerimizin öğrenen organizasyon olmaya ilişkin çabalarına katkı sağlayan, hızlı, etkili ve kalıcı öğrenme çözümleri sunmaktır.

 

Lider 5.0 olarak adlandırdığımız yaşayarak öğrenme programlarımızı içten-dışa yaklaşımı ile tasarladık.

 

Kişinin kendisinde başlayarak halka halka yayılan ve hayat boyu devam eden liderlik gelişim sürecini 5 ana başlık altında toplanan programlarımızla destekliyoruz: