Süreç Fasilitasyonu

Fasilitasyon

İşbirliğine Dayalı bir Kültür Oluşturarak

Grupların Etkiliğini Artırmak

 

Fasilitasyonun yegane hedefi; gurup üyeleri arasında açık iletişime, dayanışmaya ve işbirliğine dayalı bir kültür oluşturarak, hızlı ve etkili sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

İş yaşamına toplam kalite yaklaşımı ile birlikte girmiş olsa da, uzun yıllar 'toplantı yönetimi' şeklinde dar bir kapsamda ele alınan fasilitasyonun yıldızının 2010'ların sonuna doğru giderek daha fazla parlamaya başladığını söyleyebiliriz.

 

Bu parlamada içinde bulunduğumuz VUCA dönemin etkisi büyük. Değişim, belirsizlik, karışıklık ve çok anlamlılık ile tanımlanan günümüz dünyasında hangi alanda olursa olsun, eşsiz müşteri deneyimi sunmaya çalışan tüm ekipler için fasilitasyon eşsiz fırsatlar sunuyor.

Diğer yandan ise; bırakalım bir kişinin herkes adına karar verdiği otokrasiyi, çoğunluğun herkes adına karar verdiği demokrasiyi de yetersiz bulan ve seslerinin duyulmasını isteyen genç yetenekler için de fasilitasyon olmazsa olmaz bir yaklaşım.

Bu gerçeklerden hareketle, fasilitasyon alanında uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyim birikimimize dayanarak tasarladığımız hizmetlerimizi üç ana başlık altında topladık;

  • Süreç Fasilitasyonu - Process Facilitation

  • Öğrenme Fasilitasyonu - Learning Facilitation

  • Fasilitasyon Eğitimleri - Başlangıç, Orta ve İleri Düzey Programlar