Geribildirim

GERİ BİLDİRİM, TANIMA VE TAKDİR

Programın ana hedefi, içinde bulunduğumuz ‘kriz ve değişim’ döneminde katılımcıların, gerek kendi gerekse çalışma arkadaşlarının motivasyonunu olumlu yönde etkilemek ve ekip performansını yükseltmek amacıyla geri bildirim, tanıma ve takdir kavramlarından nasıl yararlanabileceklerini ortaya koymaktır.


Programda katılımcıların cevap bulacakları sorular şunlardır:

 

 • Yapıcı geri bildirim nedir, nasıl verilir kişilerarası ilişkileri nasıl etkiler?

 • Tanıma ve takdir nedir?

 • Zorlu dönemlerde tanıma ve takdir arasında nasıl bir denge kurulmalıdır?

 • Değerli olduğunu hissetmek bireylerin motivasyonunu ve ekip başarısına katkısını nasıl yükseltir?

 • Birine kendisini çok değerli hissettiren bir şey, bir başkası için neden hiçbir şey ifade etmeyebilir?

 • 5 Takdir Dili® nedir? Birbirinden uzakta çalışan ekip arkadaşları 5 Takdir Dili® yaklaşımını nasıl hayata geçirebilir?


Online webinar olarak gerçekleştirilecek eğitim süreci;

 

 • 1.5’ar saatlik 3 interaktif oturumdan oluşmaktadır (toplam süre 4,5 saat).

 • Oturumlar en güncel teknolojik uygulamalarla desteklenmektedir

 • Oturumlar, aynı gün içinde takip eden oturumlar halinde ya da takip eden günlerde gerçekleştirilebilir.

 • Maksimum katılımcı sayısı 25’tir, her düzeyden çalışan karma gruplara dahil olabilir.

 • Webinar kaydı yapılarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

Webinar katılımcılarına, öğrenme sürecini destekleyen kısa hatırlatma notları, uygulama önerileri, makaleler ve kısa videolar gönderilmektedir.