Stres

ZOR ZAMANLARDA STRES YÖNETİMİ

Programın ana hedefi, içinde bulunduğumuz dönemin zorlayıcı koşulları altında stresi etkili bir şekilde yönetebilmenin önemini ortaya koymak ve stres yönetimini doğrudan etkileyen tutum ve davranışları belirlemektir.


Programda katılımcıların cevap bulacakları sorular şunlardır:

 

  • Stres nedir?

  • Stres bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını nasıl etkiler?

  • Stres yönetimini kolaylaştıran duygusal yeterlilikler hangileridir?

  • Zor zamanlar duygusal yeterlilikleri nasıl etkiler?

  • Stresi olumlu yaşam enerjisine dönüştürmek için nasıl bir yol izlemeliyiz?


Online webinar olarak gerçekleştirilecek eğitim süreci;

 

  • 1.5’ar saatlik 3 interaktif oturumdan oluşmaktadır (toplam süre 4,5 saat).

  • Oturumlar en güncel teknolojik uygulamalarla desteklenmektedir

  • Oturumlar, aynı gün içinde takip eden oturumlar halinde ya da takip eden günlerde gerçekleştirilebilir.

  • Maksimum katılımcı sayısı 25’tir, her düzeyden çalışan karma gruplara dahil olabilir.

  • Webinar kaydı yapılarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

Webinar katılımcılarına, öğrenme sürecini destekleyen kısa hatırlatma notları, uygulama önerileri, makaleler ve kısa videolar gönderilmektedir.