Photo_RA.jpg
Photo_DC.jpg
01_MT_photo.jpg
Photo_FA.jpg

Biz;

 

Ortak değerlere ve ortak çalışma ilkelerine sahip olan, farklı uzmanlık alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini ortak bir vizyon çerçevesinde bir araya getiren bir ekibiz.

Farklılıklarımızdan doğan sinerjinin ne denli değerli bir güç olduğunun farkındayız ve bu gücü, bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların gelişim ve dönüşüm sürecinde değer yaratan katkılar sağlamak için kullanıyoruz.

Vizyonumuz;

 

Bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların gelişim, değişim ve dönüşüm sürecine, fark edilir ve sürdürülebilir katkılar sağlamayı hedefleyen, çok boyutlu ve özgün çözümler üretmektir.

 

Değerlerimiz;

 

Güvenilir olmaktan, farklılıkları coşkuyla kucaklamaktan, akademik bilgiye olan heyecan dolu merakımızdan, öğrenme tutkumuzdan ve insan yaşamına fayda sunma amacımızdan asla vazgeçmeyiz.

 

İlkelerimiz;

 

İstenilen yönde davranış değişikliği oluşturmak için “Davranışçı-Behaviorist”,   öz farkındalık kazandırmak için “İnsancıl-Humanist”,  beceri gelişimi sağlamak için “Bilişsel-Cognitivist”, yeni rollere uyumu kolaylaştırmak için “Sosyal Bilişsel-Social Cognitivist” ve öğrenme deneyimini anlamlandırmak için “Yapılandırmacı-Constructivist” Yetişkin Öğrenme Teorilerinden esinleniriz.

Öğrenme sürecimizi tasarlarken, görmeye, dinlemeye, konuşmaya, yapmaya, düşünmeye, içe bakmaya ve diğerleri ile paylaşmaya alan yaratırız.

Tüm öğrenme programlarımızın tasarımına katılımcılarımızı tanımaya ve ihtiyaçlarını netleştirmeye yönelik ön çalışmalar ile başlarız. Yüz yüze paylaşım toplantılarında katılımı destekleyen fasilitasyonun eşsiz gücünü kullanırız. Kalıcılığı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz takip sürecinde teknolojik çözümlerden faydalanırız.

İşbirliklerimiz;

Alanlarında uzmanlık sahibi kişilerle ve uluslararası kurumlarla birlikte çalışarak, bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların gelişim, değişim ve dönüşüm sürecinde değer katan çözümler üretiyoruz.

 

MTa Experiential Learning ve Appreciation at Work'ün lisanslı eğitimcileriyiz. 

 

IAF International Association of Facilitators'ın üyeleri ve Turkey Chapter gönüllüleriyiz.

Photo_KK.jpg

 

MTa

Experiential Learning

Yaşayarak Öğrenme