Yaratıcılık

ACİL YARDIM KUTUMUZ: SPONTANE YARATICILIK

Programın ana hedefi birçok yaptığım eğitimde gözlemlediğim “ne gizli cevherler var!” hissini tam da böyle keyifsiz bir dönemde ortaya çıkararak katılımcıların değişim ve adaptasyonunu kolaylaştıracak bir araç olarak kullanmalarını sağlamaktır.
 

Eğitimde Metot Oyunculuğu Tekniği’ne dayanan ve psikolojik derinliği olan uygulamalara yer verilmiştir.


Programda katılımcıların cevap bulacakları sorular şunlardır:

 

  • Zihin ve yaratıcılık arasında nasıl bir ilişki var?

  • Yaratıcılık ne zaman ortaya çıkar?

  • Hayal gücü nasıl ‘sonsuz’ kılınır?

  • Kalıplarımızdan nasıl kurtulabiliriz?

  • Yaratıcılık nasıl geliştirilir?


Online webinar olarak gerçekleştirilecek eğitim süreci;

 

  • 1.5’ar saatlik 3 interaktif oturumdan oluşmaktadır (toplam süre 4,5 saat).

  • Oturumlar en güncel teknolojik uygulamalarla desteklenmektedir

  • Oturumlar, aynı gün içinde takip eden oturumlar halinde ya da takip eden günlerde gerçekleştirilebilir.

  • Maksimum katılımcı sayısı 25’tir, her düzeyden çalışan karma gruplara dahil olabilir.

  • Webinar kaydı yapılarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

Webinar katılımcılarına, öğrenme sürecini destekleyen kısa hatırlatma notları, uygulama önerileri, makaleler ve kısa videolar gönderilmektedir.