a5.png

UZAK EKİPLERİN YÖNETİMİ

Programın ana hedefi, uzak ekip çalışanlarının yetkilendirilmesine ve güçlendirilmesine ilişkin olmazsa olmaz liderlik sorumluluklarını tanımlamak ve ekip motivasyonunu ve performansını güçlendirmeye yönelik hızla uygulanabilir bir aksiyon planı oluşturmaktır.


Programda katılımcıların cevap bulacakları sorular şunlardır:

 

  • Uzak ekiplerde yetkilendirme sürecinin temel bileşenleri nelerdir?

  • Delegasyon Yıldızı yaklaşımı kriz dönemlerinde nasıl kullanılmalıdır?

  • Uzak ekiplerde senkronizasyon sağlama yöntemleri nelerdir?

  • Uzak ekiplerin güçlendirilmesinde teknolojiden nasıl yararlanılır?

  • Uzak ekiplerde uzlaşmazlık çözümünün temel ilkeleri nelerdir ve nasıl uygulanır?


Online webinar olarak gerçekleştirilecek eğitim süreci;

 

  • 1.5’ar saatlik 4 interaktif oturumdan oluşmaktadır (toplam süre 6 saat).

  • Oturumlar en güncel teknolojik uygulamalarla desteklenmektedir

  • Oturumlar, aynı gün içinde takip eden oturumlar halinde ya da takip eden günlerde gerçekleştirilebilir.

  • Maksimum katılımcı sayısı 25’tir, her düzeyden çalışan karma gruplara dahil olabilir.

  • Webinar kaydı yapılarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

Webinar katılımcılarına, öğrenme sürecini destekleyen kısa hatırlatma notları, uygulama önerileri, makaleler ve kısa videolar gönderilmektedir.