Bireysel Direnç

BİREYSEL DİRENÇ VE DAYANIKLILIK

Programın ana hedefi, bireysel direnç kavramını irdelemek ve katılımcıların gerek kendi gerekse ekip arkadaşlarının direncini yükseltmek için hızla yaşama geçirebilecekleri tutum ve davranışları ortaya koymaktır.


Programda katılımcıların cevap bulacakları sorular şunlardır:

 

  • Bireysel direnç nedir, temel parametreleri nelerdir?

  • Bireysel direnç zorluklarla mücadele gücünü nasıl etkiler?

  • Bireysel direnç nasıl yükseltilir?

  • Kişiler, bireysel direnç seviyelerini nasıl izlemelidir?

  • Ekip arkadaşları birbirlerinin direnç seviyelerini nasıl izlemelidir?


Online webinar olarak gerçekleştirilecek eğitim süreci;

 

  • 1.5’ar saatlik 3 interaktif oturumdan oluşmaktadır (toplam süre 4,5 saat).

  • Oturumlar en güncel teknolojik uygulamalarla desteklenmektedir

  • Oturumlar, aynı gün içinde takip eden oturumlar halinde ya da takip eden günlerde gerçekleştirilebilir.

  • Maksimum katılımcı sayısı 25’tir, her düzeyden çalışan karma gruplara dahil olabilir.

  • Webinar kaydı yapılarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

Webinar katılımcılarına, öğrenme sürecini destekleyen kısa hatırlatma notları, uygulama önerileri, makaleler ve kısa videolar gönderilmektedir.