Fasilitasyonun Gücü

İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır ve yine doğası gereği her insan biriciktir. Biri bir diğerine benzemez. Bu benzemezlik, insanlar arasındaki ilişkilerin de özünü oluşturur. Sosyal bir varlık olarak, hepimiz yaşamımızı bizden farklı istek ve ihtiyaçlara, farklı beklentilere, farklı duygu ve düşüncelere, farklı kültürlere sahip olan kişilerle birlikte sürdürürüz. Ve yaşamımızı sürdürürken bizden farklı kişilerle türlü türlü iş birlikleri yaparız.

Hepimiz, gerek içinde yer aldığımız çalışma grubundaki kişilerle, gerekse ilişkide olduğumuz diğer çalışma gruplarıyla ya da belki iç veya dış müşterilerimizle birçok farklı toplantıya katılıyoruz.

Ve şu bir gerçek ki, bu toplantıların hepsinden çok da mutlu ayrılmıyoruz. İyi ki katıldım, diyebileceğimiz toplantı sayısı oldukça az.

İşte fasilitasyon (Kolaylaştırıcılık), bu duruma son verebilecek olan eşsiz bir uzmanlık alanı olarak karşımıza çıkıyor ve bir yandan toplantının verimliliğini ve üretkenliğini fark edilir ölçüde yükseltirken diğer yandan toplantının hedeflenen çıktılarına tam katılımla ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlıyor.

İnternette biraz araştırdığınızda “Fasilitasyon nedir?” sorusuna çok sayıda cevap bulabilirsiniz. Ben şimdilik bu tanımlara hiç girmeden, konuyu farklı bir açıdan ele almak ve fasilitasyon’ un ne olduğundan değil ne fayda sağladığından yola çıkarak bir tanım yapmak istiyorum.

Fasilitasyon grup üyeleri arasında iş birliğine dayalı bir kültür oluşturmanın yegâne anahtarıdır.

Ben, fasilitasyonun gücünü öncelikli olarak grup üyeleri arasında iş birliği oluşturma potansiyeli olarak görüyorum ve her ne yapıyor olursak olalım bu güce fazlasıyla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum.

Çünkü hepimiz biliyoruz ki, üyeleri arasında güçlü bir iş birliği olduğunda katılımcılık, bağlılık ve motivasyon da dahil olmak üzere grup birçok açıdan güçlüdür ve yüksek bir etkililiğe sahiptir.

Bu noktada kısa bir parantez açarak ‘İş birliği’ anlayışının, yalnızca kurumsal dünyayla sınırlı olmadığını, aileden arkadaş gruplarına, gönüllü çalışma gruplardan, okullara ya da sivil toplum kuruluşlarına kadar, toplum yaşamının birçok farklı alanında iş birliğine ihtiyaç duyduğumuzu hatırlamakta fayda var. Şimdi parantezimizi kapatalım ve yine kurumsal yaşama dönelim ve neden fasilitasyon sorusuna verdiğimiz cevabın ana teması olan “iş birliği” kavramından yola çıkarak fasilitasyonun nasıl ortaya çıktığına ve iş dünyasına nasıl dahil olduğuna kısaca bir göz atalım.

Liderliği kişinin özellikleriyle açıklayan özellik teorisinin egemen olduğu geçen yüzyıl ortalarına kadar fasilitasyon kurumsal yaşamda pek fazla yer almıyordu. İkinci Dünya savaşı sonrasında davranışsal liderlik teorilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dikkatler liderin özelliklerinden çok davranışlarına yönelmeye başladı. Davranış bilimi alanında çalışan teorisyenlerin gerçekleştirdiği araştırmalar, liderlerin kurumsal başarıya katkıda bulunmak ve değer yaratan iş sonuçlarına ulaşmak için ne tür davranışlar sergilemesi gerektiğine ilişkin önemli bulgular ortaya koydu.

Liderliği kişinin özellikleriyle açıklayan özellik teorisinin egemen olduğu geçen yüzyıl ortalarına kadar fasilitasyon kurumsal yaşamda pek fazla yer almıyordu. İkinci Dünya savaşı sonrasında davranışsal liderlik teorilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dikkatler liderin özelliklerinden çok davranışlarına yönelmeye başladı.

Davranışsal liderlik çalışmalarının ortak noktası, liderlerin en az işin kendisi kadar işi yapanlara, yani çalışanlara da odaklanması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuş olmalarıdır. Böylelikle liderler açısından kişisel özelliklerin ötesinde, çalışanların motivasyonunu ve işe bağlılığını gözetmek ve karmaşık grup ilişkilerine katkıda bulunmak gibi yeni sorumluk alanları tanımlanmıştır. İşte tüm bu gelişmeleri fasilitasyonun iş dünyasına katılma noktası olarak kabul edebiliriz.

Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki fark yaratan iş sonuçlarına her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Bu sonuçlara ulaşmak için ise ekip üyelerinin tamamının duyulduğu, farklı bakış açılarının bir güven ortamında tartışıldığı ve herkesin katılımıyla ortaya çıkan yenilikçi fikirlere ihtiyacımız var. İşte fasilitasyonun gücü tam da bu noktada ortaya çıkıyor ve grupların başarına değer katıyor.

101 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

KOD: Hikaye